Resultater fra Golfspilleren i Centrum

Vi har nu modtaget resultaterne fra årets sidste undersøgelsen i september.

Som tidligere har vi forespurgt 1/3 af medlemmerne og 38% har besvaret undersøgelsen. Til sammenligning (BM) er svarprocenten for alle deltagende klubber 35%. Svarprocenten fra gæster er 19%, hvor gennemsnittet for alle er 20%.

Vore gæster har vurderet os som nummer 15 ud af 100 deltagende klubber og vurderet os over gennemsnittet på ALLE serviceområder. Medens egne medlemmer har vurderet os som nummer 85 ud af 102 klubber. Banen og klubliv ligger under BM, medens klubhus, træningsfaciliteter, proshop, træning, ledelse og information samt priser ligger lige omkring BM. Restauranten er vurderet med +11 i forhold til BM.

Vore ambassadørscore* fra vore medlemmer er 53 mod et 52 i BM og har været stigende i de tre undersøgelser.

Gæsters 3 største positive afvigelser fra BM vedrørende banen er:

 1. Bunkers er godt vedligeholdt +13
 2. Greens er jævne +11
 3. Greens er ensartet + 9

De eneste negative afvigelser fra gennemsnittet (BM)

 1. Afstandsmarkeringer er gode -16
 2. Skiltningen på banen – 6
 3. infotavlerne på teestederne er gode – 4

Medlemmers 3 positive afvigelser fra BM

 1. Greens har en passende hastighed + 4
 2. Toiletforhold på banen + 4
 3. Greens er ensartet + 3

De 3 største negative afvigelser fra BM

 1. Rough har en tilpas sværhedsgrad -11
 2. Afstandsmarkeringer – 8
 3. Der er et godt flow på banen – 7

Det er normalt at gæster har en mere positive vurdering end egne medlemmer plus at den overvejende del af gæster spiller 18 huls banen, men de største afvigelser mellem gæster og medlemmer er dog meget markant og i september drejer det sig om;

 1. Bunkers er godt vedligeholdt +23
 2. Der er et godt flow på banen +16
 3. Afstandsmarkeringer er gode -16

Vi takker alle 349, der har taget sig tid til at besvare en af de tre undersøgelser i 2018. Det giver os et bedre objektivt redskab, da alle har muligheden for at besvare undersøgelsen i ro og mag.

 

Bestyrelsen

 

 

*Ambassadørscoren beregnes ved at trække den procentvise andel af ”negative” (0-6) fra den procentvise ”positive” (9-10)

** de ovennævnte tal skal set i forhold til en skala fra 0 til 100.