Referat af bestyrelsesmøde og organisationsdiagram

Så er referatet for sidste bestyrelsesmøde lagt op på hjemmesiden sammen med organisationsdiagram for Svendborg Golf Klub.

Du kan finde begge dele her.