Opsigelse af Chefgreenkeeper

Vi har opsagt vor ansættelseskontrakt med vor chefgreenkeeper til fratræden ultimo marts 2015. I opsigelsesperioden afvikles al afspadsering, feriefridage og restferie. I marts måned har vi fritstillet Kenneth, så hans sidste arbejdsdag var 30. oktober 2014.

Vi beklager, at måtte foretage dette, men vi mener, at et lederskift er en forudsætning for at opnå en velfungerende og effektiv greenkeeperafdeling.

Bestyrelsen