Nyt tidsinterval i tidsbestillingen for 18 huls banen

Som tidligere annonceret via referat fra bestyrelsesmødet så har man i baneudvalget forsøgt at se på midler til at optimere flowet for banen. Her er et af virkemidlerne at forøge starttidernes interval fra 7/8 minutter til 8/9 minutter mellem starttiderne. Dette er allerede implementeret i tidsbestillingen. Det nye baneforløb forventes implementeret hurtigst muligt, men der har været lidt udfordringer i forhold til handicapindex mm.