Nyt fra Bestyrelsen (6)

Siden sidst er der atter sket mange gode ting i vores dejlige klub. Sommervejret har på mange måder været fint golfvejr, så forhåbentlig er vi mange, der har udnyttet det og tilbragt skønne timer på vores smukke bane – og nok også andre (næsten) ligeså skønne baner.

En af de bedste ting, der er sket, er naturligvis, at vores allesammens Emil den 28.7. blev far til lille Charlie. Emil holder ab den 8.8. ferie, men kan lykønskes om et par uger :0).

Arealet omkring klubhuset:

Vi kunne godt ønske os hjælp fra frivillige til ukrudtsbekæmpelse omkring vores klubhus og øvegreen. Når vi nu er ved klubhuset – og frivillighed – så var det altså skønt, at den udtjente fryser, der stod udenfor restauranten et stykke tid og helt bestemt ikke pyntede, omgående blev fjernet af nogle af Kenneth greenkeepers ansatte, da de læste om den i forrige nyhedsbrev. I samme ombæring tog de også de udtjente parasoller, der lå langs huset bagtil, med. TAK for hjælpen – det sætter vi pris på. Hvor er det bare fantastisk, når vi alle tager ansvar og gør vores til, at vores klub præsenterer sig bedst muligt både på og udenfor banen. Vi arbejder fortsat på at få lavet noget afskærmning ved restauranten, så ”storskrald” kan skjules mest muligt.

Og vi fortsætter lige turen omkring klubhuset:  Medbragte mad- og drikkevarer må naturligvis gerne nydes.  Vi ser dog gerne, at fortæring henlægges til områder udenfor klubhusets nærområde, dvs. ikke på terrasser eller bænke i og omkring klubhuset, men gerne f.eks. ved bord-/bænksættene ved hul 1, ved bagladen og ved øvegreen – og selvfølgelig ude på banen. Formandskabet undersøger p.t., om der er behov for flere skraldespande på banen.

Frivilligprogram:

Vi nyder i SGK godt af vores mange frivillige. Det kan ikke siges for tit, og de frivillige kan ikke takkes for ofte. I den forbindelse må vi desværre fortælle, at vi p.g.a. økonomiske ”udfordringer” har valgt først at investere i det Frivilligprogram, vi tidligere har fortalt om, i det nye år. Vi bestiller til gengæld programmet inden længe, således at udvikleren kan komme på besøg i klubben og høre om SGK’s behov for at få tilpasset programmet lige netop til os. Programmet forventes at være klar til ibrugtagning fra begyndelsen af den kommende sæson.

Starter- og lynhus:

Formandskabet arbejder på at få det ”X-kantede” hus ved driving range flyttet over til hul 1, hvor det skal være starterhus. Dorthe Snitker (pedelmutter) har undersøgt huset og konstateret, at det i det store og hele er OK. Jeg har kontaktet direktør Allan Kruse på min tidligere arbejdsplads (Erhvervsskolen) for at foreslå et samarbejde, hvor skolen stiller skolepraktik-elever til rådighed og vi materialer. Har dog ikke – endnu – fået en positiv tilbagemelding ☹ Måske andre i klubben har lyst til at bidrage?

Desuden har vi besluttet, at det hus, der står ved siden af toiletbygningen ved hul 13, vil blive ”udnævnt” til LYNHUS og blive flyttet op omkring hul 14, således at det kan ”frekventeres” hurtigt af både spillere på de bagerste huller på 18-huls banen samt spillere omkring hul 7-8 på 9-huls banen. Der vil komme lynafledere på – og samtidig vil huset jo også kunne bruges som ”hyggehus”.

 

Vi passer – fortsat – på banen, ikk’?

Som den opmærksomme golfer nok har bemærket, så har vi afholdt en ”Vi passer på banen” uge i uge 27 – det er vores håb, at den har været med til at gøre os alle opmærksomme på, at vi selv har et ansvar for, at banen også fremover er velholdt, at der ikke er affald i Tee cups eller på banen, at turf lægges på plads, fordybninger i greens udbedres, bunkere rives osv. osv. Samtidig skal der lyde en opfordring til, at f.eks. blomsterkrukker ved hovedindgangen IKKE bruges som askebægre, men at man smider skod i skraldespand/askebæger, der står lige ved siden af. Lad ”baneugen” være vores allesammens ”inspirator” til fremtidig god golfetikette.

Klubarrangementer og andet godt:

Der har været mange fine initiativer i vores klub i sommer. Vores tilbagevendende ”Billig greenfee uge” var atter en stor succes med mange glade og tilfredse gæster.

Fredag, den 19.7. blev der endnu engang med stor succes afholdt fredagsmatch, ”Fredagsmatch ved Bravo Tours”. I alt 96 deltagere havde en fantastisk dejlig dag på vores smukke bane efterfulgt af skøn mad i restauranten. Bravo Tours er jo nu hovedsponsor, og Christian Haldan, der selv også er rejse-/matchleder for bureauet, kunne fortælle, at der ved den sidste match i denne sæson vil blive trukket lod om 2 gavekort på hver kr. 1.000,- til brug ved en af de mange (golf)rejser, som Bravo Tours arrangerer. Næste match finder sted den 16. august. Tilmelding på golfbox.

Formandskabet og træner Lars Baagøe er blevet interviewet af Svendborg Lokalradios journalist, Erik (Sportsmagasinet – sendes 15.9. kl. 11.30). Der blev bl.a. talt om golftræning, klubben, fællesskaber osv. Vi gjorde alle tre vores yderste for at præsentere vores klub på bedste vis og overbevise om, at golf er godt for krop og sjæl! Vi vil jo som klub gerne have flere medlemmer. Tilgangen i år er på godt 50 nye medlemmer.

Lørdag, den 10.8. afholdtes Tirsdagsdamernes velgørenhedsmatch til fordel for Hospice Sydfyn. Rigtigt mange havde meldt sig under fanerne, hvilket er meget glædeligt og viser, at vi i SGK gerne vil medvirke til at samle ind til gode formål. Der blev i alt samlet over kr. 30.000,- ind til Hospice Sydfyn. En flot dag.

Klubbens regionsgolfere har afsluttet sæsonen. Generelt klarede de sig fint. For nærmere info: spørg dem :0) – eller spørg Per Horne, der indtil videre fortsat er koordinator, men hvor ny er ”på bedding” :0).

Mandag, den 26.8. deltager Formandskabet i et møde for fynske golfformænd i Odense Golfklub. Formålet er at skabe grobund for/videreudvikle samarbejde på tværs af klubberne.

Torsdag, den 29.8. forsøger vi os med et nyt tiltag: Personalemøde for de ansatte greenkeepere. Også chefgreenkeeper, Kenneth Andersen, og Baneudvalgsformand, Michael Dissing, deltager. Formålet her er selvfølgelig at fremme samarbejdet, udveksle erfaringer og ikke mindst at lære hinanden endnu bedre at kende.

Emil holder som nævnt ferie. Det betyder, at der er begrænsede åbningstider i sekretariatet. Formandskabet vil ind imellem være at finde på matriklen. Hjælp kan fås i shop og hos Lars Baagøe.

Svendborg, den 11.8.2019

Formandskabet til UG :0)/Gitte Borgermann