Nyt begynderudvalg i golfklubben

Et nyt Begynderudvalg er ved at blive etableret i golfklubben. Som nyudnævnt formand er jeg utroligt glad for, at der allerede er medlemmer, der har sagt ja til at bidrage til, at vi i Svendborg Golf Klub bliver endnu bedre til at få vore begyndere til at føle sig godt tilpas i klubben, så de på sigt bliver glade ”fuldvoksne” golfere. Det vil være godt for dem J og for klubben – en såkaldt ”win-win situation”.

Jeg har selv nogle forslag til, hvordan vi som ”garvede golfere” kan få opbygget et godt socialt netværk for nye golfspillere, som jo netop meget gerne skal fastholdes og blive en del af den etablerede medlemsskare og på den måde få del i alle de fantastiske oplevelser, et medlemskab i Svendborg Golf Klub jo byder på!

I år vil begyndere få tilbudt træning fra den 7.4. af vore to fantastiske trænere, Henrik og Kristian

  • torsdage hhv. kl. 9.00, 11.00 og 18.00 (à 1½ times varighed) &
  • lørdage hhv. kl. 11.00 og 13.00 (også à 1½ times varighed)

Golfens Dag, den 17.4., vil dog med stor sandsynlighed – og forhåbentligt – være der, hvor vi får ”fat på” størstedelen af interesserede, hvorefter begyndetræning så rigtigt går i gang.

For at få etableret et fællesskab, et netværk og sociale relationer for ”de nye” så hurtigt som overhovedet muligt er det vigtigt, at medlemmer af Begynderudvalget er til stede og klar til at ”hygge & servicere” på træningsdage og få indarbejdet nogle gode ”begyndervaner” med f.eks. at slutte en god dag af med et besøg hos Belinda og Ove, hvor der så også netop kan skabes relationer og grobund for kommende venskaber. Derudover kan der f.eks. også arrangeres ”Par 3 matches” 1-2 gange om måneden, hvor samvær og sjov er hovedingredienserne (og hvor der naturligvis vil være præmier for forskellige ”præstationer” ). Et andet tiltag, som forhåbentlig kan bidrage til et socialt golfliv, er (gen)indførelse af mentorordningen.

Alt dette – og forhåbentlig meget andet – vil blive diskuteret på et møde i det nye Begynderudvalg

tirsdag, den 8. marts 2016 kl. 16.30 i klubbens Restaurant, hvor Emil har lovet en kop-tår-kaffe og kage

 

Jeg har allerede kontaktet de medlemmer, der tidligere har ytret ønske om at blive en del af ”frivilligkorpset” i klubben samt medlemmer af det tidligere begynderudvalg og andre gode golfere J, men der skal bestemt herfra lyde en opfordring til flere om at bakke op omkring Begynderudvalget.

Alle er mere end velkomne til at deltage i mødet den 8.3. og være med til at få skabt grobund for et arbejds- og beslutningsdygtigt begynderudvalg. Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre – og jo større succes kan vi håbe på. Hvis du/I har lyst til at være med, så giv mig gerne besked via SMS (27 90 78 21) eller på mail (gbo@svend-es.dk).

 

Mange gode hilsner – og på gensyn i marts/Gitte Borgermann