Nyt baneforløb er næsten gjort klar

Vi har nu fået opdateret oplysningerne i Golfbox. Det betyder at vi nu kun mangler at skifte et par skilte på banen således de nye hulnumre fremgår. Dog spiller vi allerede nu efter det nye forløb. Vær dog opmærksom på at der stadigvæk er lukket for ni af hullerne grundet det meget våde vejr.

Det betyder følgende. Hullerne 5 til 13 er lukket pga. der er meget vådt. Så derfor spilles vinter banen. Vinter banen er: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 og 18 + hul 1 til 9 på 9 hullers banen.
Der henstilles til at der bruges bærebag for at skåne banen mest mulig.

Herunder kan du set skema med de gamle hulnumre og de nye.

Gammelt hulnummer Index Nyt hulnummer Nyt Index
17 2 1 1
18 4 2 5
1 9 3 11
11 8 4 9
10 14 5 15
2 13 6 13
3 3 7 3
4 17 8 17
5 7 9 7
6 15 10 14
7 5 11 4
8 11 12 10
9 1 13 2
12 6 14 6
13 18 15 18
14 10 16 8
15 16 17 16
16 12 18 12