Ny dato for generalforsamling

Kære medlemmer

Bestyrelsen for golfklubben har besluttet at udskyde generalforsamlingen tirsdag d. 17. marts til tirsdag d. 28.april.

Ifølge golfklubbens vedtægt §7 skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april og indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel, så en ny indkaldelse med noter til dagsordenen og årsrapport sendes med denne mail.

Begrundelsen for bestyrelsens valg er udviklingen af Corona situationen.

Vi skal passe godt på hinanden og ikke udsætte andre for smitte. Da golfere er meget rejsende, er det en reel bekymring.

Vi håber på jeres forståelse, og glæder os til at se jer til generalforsamlingen d. 28.april kl. 19.00 i klubhuset.

 

På bestyrelsens vegne

          Ulla Larsen

           Formand 

Generalforsamling i Svendborg Golfklub

28. april 2020 kl. 19.00 i Golfklubben

 

1: Valg af dirigent

2: Valg af stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

7: Valg af suppleanter

8: Valg af revisor

9: Præsentation af:

  • Træner Rolf Pedersen
  • Golfmanager Mette Meyer

10: Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Vagn Grønbjerg vise det nye frivillighedsprogram.

Kommentar til dagsordenen til generalforsamlingen 2020.

Ad 1: Bestyrelsen foreslår en dirigent.

Ad 3: Formanden beretter om bestyrelsens visioner og om årets gang i golfklubben. Hvert medlem af bestyrelsen aflægger en mundtlig beretning indenfor eget ansvarsområde.

Ad 4: Revideret regnskab 2019 – Revisor Lilly Jeppesen fremlægger regnskabet på baggrund af bestyrelsens godkendelse. Budget 2020 til godkendelse herunder kontingent/ Jan Find Petersen.

Ad 5: Ingen indkomne forslag

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Ulla Larsen                       -modtager genvalg

Michael Dissing              -modtager genvalg

Jette Pedersen                -modtager ikke genvalg

Thomas Kristensen        -modtager ikke genvalg

Ad 7: der skal vælges 2 suppleanter.

Ad 8: Bestyrelsen vil foreslå genvalg til Lilly Jeppesen.

Ad 9: Præsentation af

Træner Rolf Pedersen

Golfmanager Mette Meyer Larsen

Ad 10: Eventuelt

Rekrutteringsudvalget vil kort præsentere sig og komme med deres ideer.

Efter generalforsamlingen vil frivillighedskoordinator Vagn Grønbjerg vise det nye frivillighedsprogram.

Link til årsrapport:

https://svendborggolfklub.dk/wp-content/uploads/2020/03/2462-Svendborg-Golfklub-ar-srapport-2019-underskrevet.pdf