Banestatus d.10/3

Det meste af baneanlægget er stadig meget vådt. Der er dog bedring på vej, da den store den store ”sø” på hul 2/18hullers næsten  erhelt forsvundet igen.

Grundet den megen regn i efteråret blev vi nød til at stoppe med at klippe fairway’s og semirough ret tidligt. Det giver os så lidt udfordringer her i foråret pga. nu er fairway’s og semirough nogle steder nået en højde på cirka 7 – 10cm. Hvor vi i sæsonen klipper i fairway’s i 19mm og semirough i 38mm. Vi kan ikke bare klippe græsset hårdt ned i en omgang for så kommer der til at ligge så meget græs afklip, som så derefter skal fjernes.

Vi er i øjeblikket i gang med at lægge grus omkring de nye skilte, der er blevet opsat på 18 hullers banen i løbet af vinteren. De sidste maskiner er ved at  blive serviceret, og vi er igang med at få revet alle de nedfaldne grene sammen. I dag prøver vi om det kan lade sig gøre at komme igang med at klippe fairway’s og semirough med rotorklipper. Vi starter med at klippe i 6cm højde.

Opdateret: 12/3 kl 6.32