Lukning af Range (GREENKEEPER) mandag d. 22 maj

Drivingrange er ekstraordinært lukket mandag den 22. maj

fra kl. 05.00 til kl ca. 13.00

Da der skal graves ud til et stoppet dræn!