Koncentrat for bestyrelsesmøde, torsdag den 21. august 2014

 

Mødested:    Svendborg Golfklub

Deltagere:

Ingeborg Ploug (IP)

Jan Find Pedersen (JFP)

Lone Topp (LT)

Niels Kristian Skov (NKS)

Søren Seiersen  (SS)

Torben Ryg  (TR)

Vagn Grønbjerg (VG)

Referent       Emil Nutzhorn (EN)

 

Bestyrelsen afholdte torsdag d. 21 august bestyrelsesmøde. Hermed følger et koncentrat af de vigtigste ting der blev drøftet på mødet.

Udenomsarealer ved klubhus

Tilfredsheden med udseende og vedligeholdelse har ikke været ok, derfor gennemses arbejdsgange for både Handymænd og greenkeepere på området således man mødes præsentabelt og pænt når man kommer ind på parkeringspladsen og området omkring klubhuset.

 

Socialt arrangement ved matcher

Turneringsudvalget vil på næste møde drøfte muligheden for at kombinere enten åbnings- eller afslutningsmatch med en fest for alle klubbens medlemmer. Dette skulle gerne styrke sammenholdet i klubben for alle medlemmerne.

 

Match for frivillige

Afholdes den 25/10 hvor alle der har hjulpet til i klubben inviteres med og efterfølgende kan deltage i spisning.

 

Undersøgelse af Fleks 9-huls medlemmer

Der er gennemført en undersøgelse af fleks 9-huls medlemmer og hvorfor de har dette medlemskab. Undersøgelsen blev drøftet og analyseret. Overordnet set viser undersøgelsen at der er en god ballast for denne type medlemskab, men også at man ved små justeringer måske kan flytte enkelte medlemmer op som fuldtidsmedlemmer.

Golfspilleren i centrum

Der er møde med Christian fra DGU onsdag d. 27/8 kl. 17.30 i klubhuset hvor hele bestyrelsen skal deltage så man kan læse resultaterne og agere ud fra den feedback der modtages i systemet. Dette er også første skridt på vej mod en opdateret forretningsplan med vision, mission og strategi som gerne skal præsenteres på generalforsamlingen 2015.

Bagladen

Bagladen er meget faldefærdig og derfor er der bestilt et forslag til ny skitse for bagladen. Der vil efterfølgende komme prisoverslag fra arkitekt, på hvad det vil koste at skifte denne ud. Beslutning om at bygge ny baglade skal godkendes på generalforsamling, hvorfor bestyrelsen vil præsentere forslaget på generalforsamlingen

HAK og RIV

Er faldet i engagement, Kenneth Rungsted (Chefgreenkeeper) vil forsøge at gøre mere opmærksom på det så der kan hverves hjælpere.