Kend dine vedtægter

Vi oplever desværre at nogle medlemmer ikke er opmærksomme på klubbens vedtægter og især reglerne for nedgradering af medlemskab og udmeldelse. Dette er altid højaktuelt når vi sender kontingentopkrævninger ud.

Vedtægterne siger følgende. (og kan læses fuldt ud her: https://svendborggolfklub.dk/vedtaegter-svendborg-golf-klub/)

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr 31/12. Overgang til passiv medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 re­fun­deres forudbetalt kontingent for 2. halvår.

Det er vigtigt at pointere at disse vedtægter ikke er noget vi har opfundet på kontoret, eller som er opfundet ud af den blå luft. Det er lavet ud fra krav og retninglinjer fra blandt andet kommune, Dansk Idræts Forbund mm. Ved indmeldelse i en forening accepterer man også at være en del af en forening og dennes vedtægter.  Vedtægterne er besluttet ud fra generalforsamlingen og er altså en form for regelsæt som klubbens bestyrelse, sekretariat med flere arbejder ud fra. Det er derfor heller ikke muligt for klubbens sekretariat at afvige fra disse regler.