Kampen mod Ukrudt – Kampagne fra DGU

Fra DGU har vi modtaget en skrivelse vedr. en miljøkampagne for 2014. Den kan du læse herunder.

Forestil dig en verden uden greenkeepere. Skræmmende tanke. Igen i år lancerer Dansk Golf Union en landsdækkende miljøkampagne, som vil komme til at løbe fra 1. juli til 1. september 2014.

Der ligger stadigvæk en vigtigt opgave i at informere de danske golfspillere om de potentielle konsekvenser af den nye pesticidlovgivning på golfområdet. Mange golfklubber oplever udfordringer med at holde ukrudtsniveauet på et acceptabelt niveau uden at overskride de gældende belastningslofter, og greenkeeperne skal arbejde hårdere for at holde ukrudtet nede.

Miljøkampagnen 2014

Jeres klub vil i slutningen af juni modtage et roll-up-banner, som er udgangspunktet for dette års kampagne. Vi anbefaler, at I opstiller dette banner et centralt sted i klubben, hvor både gæster og medlemmer færdes. Vi har igen i år fokus på, at greenkeeperen spiller en vigtig rolle i at holde ukrudtet nede og spillekvaliteten oppe – derfor hedder kampagnen også:

  • Forestil dig en verden uden greenkeepere

Vi har igen i år forbundet kampagnen med en konkurrence for den enkelte golfspiller. Ved enten at scanne en QR-kode på banneret eller besøge hjemmesiden kampenmodukrudt.dk, kan golfspilleren deltage i en konkurrence om at vinde en soldrevet plæneklipper fra Husqvarna til en værdi af 22.000 kr.

Golfklubben kan vinde 20 mælkebøttejern

Vi har i år desuden valgt at lave en konkurrence for golfklubberne. Den golfklub, som får flest medlemmer, i forhold til klubbens samlede medlemstal, til at deltage i konkurrencen vinder 20 stk. Fiskars mælkebøttejern, som kan bruges af klubbens medlemmer til at bistå kampen mod ukrudtet.

Vi håber, at klubben vil deltage i konkurrencen og informere klubbens medlemmer om at besøge kampenmodukrudt.dk. Vi anbefaler, at man informerer klubbens medlemmer via nyhedsbrev, sociale medier, mail eller ved interne møder i klubben.