Hjælp Svendborg Golf Klub

Kære medlemmer af Svendborg Golf Klub. Vi har brug for jeres hjælp til at afvikle en række arrangementer i klubben. Vi håber meget at I vil bakke op om dette og tilmelde jer hos Emil i sekretariatet eller via mail på en@svendborg-golf.dk
Vi gør meget for at belønne vores frivillige bl.a. gennem en medhjælper turnering og fest, samtidigt med at vi fra i år vil kåre årets frivillige i Svendborg Golf Klub.

Det drejer sig om følgende arrangementer.

 

Golfens Dag 19 april.

Søndag den 19 april går det løs, vores første Åbent Hus arrangement løber af stablen. Dagens starter kl. 10.00 og slutter ca. kl. 14.00. Dog håber jeg at I vil møde op kl. 9.30 til en kop kaffe og kort briefing, inden det hele går løs. På den måde kan vi alle også få hilst pænt på hinanden og sat ansigt på de forskellige ambassadører. Desuden er der en del småting som skal stilles op til alle vores gæster. Dette håber jeg at I vil være behjælpelige med.

Gæsterne er via annoncer og radio spots og ikke mindst invitationer fra medlemmer, blevet bedt om at møde op, mit gæt er at de vil komme løbende. Derudover sender vi en pressemeddelelse tirsdag d. 14, som forhåbentligt kommer i diverse lokale medier.

Programmet er fastlagt til at de skal forsøge sig med lidt forskellige golfslag og bagefter prøve det i praksis. Herefter vil klubben være vært ved noget let spisning. Her er det meningen at I sammen med gæsterne vil kunne snakke om golf og svare på de fleste af deres spørgsmål. Hvis der er ting I ikke kan svare på vil jeg være til stede i restauranten og være behjælpelig.

  • Instruktion ved trænerne Kristian Jensen og Henrik Zacho
  • Rundvisning i klubhuset og de omkringliggende arealer ved en af klubbens ambassadører.
  • I restauranten byder vi på en pølse og øl/vand (Her kan man også selv fortære det så længe der er plads i maven) og fortæller om prøvemedlemskab og medlemskaber, husk at slå på at golf er sjovt og socialt og gerne hvorfor I selv spiller.
  • Efterfølgende kan I sige tak for i dag, og tilbyde dem at spille på par 3 banen eller 9 huls banen hvis de har lyst til det. Vi har også et årsskrift de kan få med hjem.

Det er planen at I følger små hold rundt og tager jer den tid det kræver, vi bør være så mange at der ikke vil mangle ambassadører. (5-8 stk.) Derudover skal vi have et par folk til at byde velkommen ved parkeringspladsen og byde dem velkommen og guide dem op mod en ambassadør som kan hjælpe dem videre rundt.

Opmåling af banen ved hjælp af GPS

Sidste år fik vi målt banen op ved hjælp af et program kaldet Ingenium Golf. Her skal vi gerne have finpudset detaljer, således baneguiden er mest muligt retvisende. Som skrevet er det meste målt op, så det vil være et arbejde med detaljer, hvor man kigger på kort, derefter måler fejl/mangler op, og derefter retter til i programmet. Det er lettere gjort end skrevet, J Så håbet er at vi kan få nogle med teknisk flair til at hjælpe os med finpudsningen. Programmet kan bruges til en masse arbejde der kan lettes for greenkeeperne, samtidigt med at vi kan få en online baneguide (der kan printes og sælges fysisk) som hele tiden er opdateret. I fremtiden er det greenkeeperne/baneudvalget som står for dette arbejde, men til den sidste finpudsning søger vi altså to-tre medlemmer som kan hjælpe til. Dette må gerne ske hurtigst muligt.

Hjælpere til companyday

Gennem året har afvikler vi companydays. primært i hverdage fra morgenstunden. Her vil vi gerne gøre brug af folk som primært før, og efter spil på banen, kan være behjælpelig med udlevering af scorekort, samt indtastning af scores efterfølgende. Under spil kan der være små praktiske opgaver som baneservice, eller man kan få stillet sin træningslyst. Det vil være forskelligt fra gang til gang alt efter hvilken løsning arrangøren har valgt.  Det vil være én til to hjælpere pr. gang, og håbet er at vi kan få et korps op at stå som skiftevis hjælper klubben med at afvikle en super companyday.