Buggy kørsel

Der er stadig meget blødt forskellige steder på banen.

Vis hensyn til banen og kør på de højest liggende arealer så vi undgår for mange kørespor.

God påske.

Greenkeeperen