Der skal spilles med oplæg.

Through the green (semiroughhøjde elle lavere). Der skal lægges op på alle tætklippede arealer inden for en køllelængde. Det gælder dog ikke for greens og rough.