Buggy kørsel

Indtil videre opretholder vi tilladelsen til at køre i buggys på banen. Det er dog kun tilladt i semirough. det vil sige at al kørsel på fairway  ikke er tilladt.