Beplantning på golfbanen

Klubben har gennem ansøgning til Puljen til Lokale Initiativer, fået mulighed for at gennemføre et projekt om forskønnelse af vores område og skabe en støre ensartethed af banen som med beplantning af nye træer, vil opfylde klubbens visionsplan, samtidig med at vi skaber en flot og smuk naturoplevelse.

Et par udpluk fra klubbens netop vedtagne visionsplan 2015 – 2018:

  • Vort smukke naturområde skal forvaltes på en måde, som belaster naturen mindst muligt og stimulerer en alsidig fauna.
  • Banen skal kontinuerligt udvikles golf-, oplevelses- og naturmæssigt.
  • Banen skal være den bane i Danmark, der stimulerer alle vore sanser mest muligt.

Beplantningen vil ske i flere omgange, men indtil nu kan vi sige at første del af beplantningen er i fuld gang og blandt de plantede træer er bl.a. Birk, Søjle eg, alm. Bøg, Lind, Poppel, sød Kirsebær, Ahorn, Selje røn/bornholmskrøn, Avnbøg,

I næste omgang kommer der:

Blandet frugt træer, birk, blå & hvid podet syren, vild syren, valnød, stor hassel nød, avnbøg, blodblomme, blåbær, lind.

Du kan se lidt billeder her.