Banerekord fra Tee 54

Da Mandagsherrerne i mandags spillede fra tee 54 lykkedes det for Frederik Guldfeldt at gå banen rundt i 68 slag. Det er ny banerekord. Vi ønsker Frederik et stort tillykke.

Frederik Guldfeldt 68 brutto - rekord fra tee 54