Banerapport fra Dansk Golf Union

I sidste uge havde vi besøg af banekonsulenten fra Dansk Golf Union. Han har på baggrund af besøget udarbejdet en rapport om banen. Den kan læses her. DGU-notat om banen Svendborg