Årsmærke til bagmærke og bestilling af tider på begge vore baner

Som meddelt på vor generalforsamling er vi i gang med at effektivisere de forskellige arbejdsgange i klubben. Dette vil være en løbende proces og vil blive offentliggjort, når de er klar til at blive indført.

Der vil ikke blive udleveret årsmærker til vor SGK bagmærke i 2018, men spillerettighederne vil fremgå af Golfbox.

Der er produceret et nyt medlemsmærke som kan bruges til din golfbag, dette medlemsmærker indikerer, at du kommer fra Svendborg Golf Klub. Mærket kan afhentes efter aftale med sekretariatet. Eller lægges i Proshop eller Restaurant. Vi anmoder ligeledes vores klubber i klubben til at hjælpe med udlevering på jeres faste spilledage.

Fremover SKAL alle have booket tid på golfbox førend man starter en runde på 9 huls eller 18 huls banen.

Ved hjælp af tidsbestillingen på golfbox kan vi måle den reelle belastning på vore baner, ligesom vore greenkeepere kan planlægge arbejdet på banen mere optimalt både for os spillere, men også for dem selv.

Baneservice vil påse, at alle spillere på banen har bestilt tid via Golfbox og har bemyndigelse til at få dette overholdt med øjeblikkelig virkning. En forudsætning for spil vil være at man kan fremvise medlemsmærke, DGU kort og have bestilt og bekræftet en tid i Golfbox.  Hvis du har et potentielt medlem med som gæst, skal du have en tidsregistrering i Golfbox.