Regionsgolf A-B-C-D rækker

Til alle medlemmer af Svendborg Golfklub.

Så nærmer tiden sig hvor græsset begynder at gro igen, og hvor vi igen kan få gang i køllerne. Spilleplanerne for de hold vi har tilmeldt til Regionsgolf Danmark i A-B-C-og D rækkerne er nu lagt, og næste step er at få valgt Holdkaptajner til de fire hold.

I forbindelse med udsendelsen i januar fik jeg 24 tilmeldinger. Da hvert hold består af 2 damer og 4 herrer skal vi bruge mindst lige så mange flere. Det er især damer og også herrer på A og B niveau der mangler. Jeg hænger tilmeldingslister op på tavlen i klubhuset, men e-mail er også ok. Handicap inddelingerne er de samme for damer og herrer nemlig:

A-rækken:          4,5 – 11,4         B-rækken:          11,5 – 18,4 C-rækken:                  18,5 – 26,4         D-rækken:          26,5 –

Spilleplan:

RegionABCD

 

 

 

 

 

Alle kampe har starttid kl. 17:15, hvis ikke holdkaptajnerne er blevet enige om et andet spilletidspunkt. Yderlig oplysning kan ses på: http://www.regionsgolf-danmark.dk/

Med venlig hilsen

Klubkoordinator Regionsgolf Danmark

Peter Wraae Poulsen

Telefon: 62 22 37 44 Mobil: 40621327

E-mail: pwp@svendborgmail.dk