Vil du være frivillig i Svendborg Golf klub?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den store indsats de frivillige udøver for en forening er uundværlig. I Svendborg har det frivillige arbejde været en stor hjælp for klubben, og det sætter klubben stor pris på. Svendborg Golf klub vil i endnu højere grad gerne vægte det sociale i klubben. Gennem frivilligt arbejdet opstår der automatisk nye venskaber og relationer, som er med til at gøre at livet i klubben blomstre, og det vil Svendborg gerne blive ved med.

Den udvikling banen og klubben er i har øget behovet for frivillige på flere områder. Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både af selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for evt. oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

Hvor mangler vi frivillige:

Vi har brug for frivillige til et udvalg som kunne skrive ”news” på hjemmesiden (Evt. Facebook) for at skabe mere dynamik og liv på begge platforme. Her tænkes på alt fra indlæg om turneringer, daglig hyldest til frivillige osv.

Boldopsamling

Vi mangler en tovholder til gruppen af frivillige der står for opsamling af bolde.

I perioden 1. april til 30. oktober opsamles dagligt bolde på driving- range med undtagelse af torsdag.  1 person i ca. 1 time dagligt. Boldene afleveres i boldvasker, som igangsættesKlubben stiller mekanisk boldopsamler til rådighed.Holdet består af 12 – 18 personer. Opgaven kan udføres i de lyse timer. Tovholder sørger for arbejdsplan

Turneringer

Vi søger frivillige, som har lyst til at hjælpe til ved vores turneringer. Vi har typisk 4-6 store turneringer om året. Vi har brug for hjælpe til udlevering af scorekort, startfunktione ( på teesteder), baneservice, indtastning af scorekort og meget andet sjovt. Det kræver ingen særlige forudsætninger og vi sørger for den fornødne instruktion.

Er du interesseret? Så kontakt Thomas Kristensen

Thomaskri@hotmail.com