Turneringsbestemmelser for Seniorturneringen

Tilmelding:Der kræves tilmelding i Golfbox til enkelte turneringer, ellers mød op på turneringsdagen med turneringsfee og udfyldt scorekort inden kl. 08:30 for 18-huls banen og kl. 10:00 for 9-huls banen.

Startorden:Startorden findes ved lodtrækning .18 hullers turnering kl. 8.45 (Ved slagspil og Stableford tages der ikke hensyn til spilleform.)
9 hullers turnering kl. 10.15

Rækkeinddeling:Stablefordturnering – 18 hul :
Herrer A : Hcp 25,6 og derunder.
Herrer B: Hcp 25,7 – 72,0
Damer: Hcp. 0 – 72,0 .

9 hul:
Herrer: Hcp 0 – 72,0
Damer: Hcp 0 – 72,0

Slagspilsturnering:
Herrer med hcp 25,6 og derunder og Damer med hcp 26,6 og derunder spiller slagspil, efter 21.2 Maksimum Score. Øvrige spiller stableford i en herre og en dame række. De fleste turneringer er tællende.

Præmieuddeling:Der uddeles præmier for både 18- og 9 huls turneringer efter den første ordinære match i måneden for de matcher, der har fundet sted i den forgangne måned. Dog vil præmieuddeling for oktober måned finde sted på generalforsamlingen.
Klubmester:5 bedste resultater i tidsrummet 1/4 – 14/7 og
5 bedste resultater i tidsrummet 15/7 – 31/10 er tællende.
Vi har kun fortrinsret ved 1. tee, luk derfor igennem ved start på andre huller, hvis der er øvrige gæster.