Turneringer 2019

Tirsdag den 23 oktober kl. 19.00 sætter turneringsudvalget sig sammen og planlægger den næste sæsons turneringer. Har du mod på at hjælpe klubben med afviklingen af turneringer kan man møde op til mødet og høre nærmere og gerne deltage i planlægning og afvikling af klubturneringer i 2019. Mødet foregår på Citronen, Brogade 33, 5700 Svendborg. Fra bestyrelsen deltager Thomas Kristensen