Tilfredshedsundersøgelsen “Golfspilleren i Centrum”

Den 12. maj udsender Golfspilleren i Centrum og Dansk Golf Union en invitation til at deltage i en medlemsundersøgelse. I lighed med sidste år sendes den i runde 1. til en 1/3 af jer.

Senere på året sendes til 1/3 mere og sidst på året til de sidste. Undersøgelsen giver os en rigtig god forståelse for jeres syn på bane, sekretariat, greenkeeperne, træning, protrænerne, restauranten og meget mere, så det er vigtigt for klubben, at så mange som muligt svarer.

På forhånd tusind tak for jeres hjælp.