Tag en gæst gratis med på 9-huls banen

For at øge kendskabet til vores dejlige anlæg har vi nu valgt at gøre en ekstra indsats ved vores koncept med en gæst på 9-huls banen. Som det er nu kan man mod at betale greenfee invitere en gæst med på 9-huls banen, også selvom vedkommende ikke har et dgu kort. Medlemmet der inviterer, er så ansvarlig for etikette og flow overholdes og følges. Reglen vil fortsat være at gæsten kan spille banen én gang i løbet af sæsonen, herefter skal vedkommende være medlem for at kunne spille.

Vi har besluttet at ordningen fra d. 1 juli og året ud skal være gratis. Dog skal man stadigvæk udfylde en rød greenfee kuvert samt lægge en seddel med gæstens navn og e-mail i kuverten, hvis ikke denne procedure følges vil gæsten skulle betale greenfee som normal vis.  Kuponer med navn og e-mail findes ved den røde greenfee bog!