Skal Svendborg Golf Klub have et nyt logo?

I erkendelse af at vi gennem henvendelser og dialoger har erfaret at klubbens logo måske ikke sender det ønskede signal for klubben, tænker vi at påbegynde en proces hvor man ser på en mulighed for enten at fastholde det nuværende logo, eller erstatte det med et nyt.

Enkelte af de problemer vi har oplevet med nuværende logo har været følgende.

·         Tilkendegivelser fra gæster og medlemmer om at de ikke kunne genkende motivets betydning som viser en grøn plæne, en golf bold og et golf hul. Derudover påpeges et gammeldags design.

·         Logoet egner sig ikke til at blive trykt på tøj eller at blive brugt i formatet sort/hvid.

·         Ønsket om at kunne få et logo som også kan bruges i forskellige udvalg med en tilføjelse af udvalgets eller den respektive klub i klubs navn. På den måde kan vi synliggøre et sammenhørs forhold i form af et fælles logo.

·         Et unikt logo (flere andre klubbers logo læner sig meget op af samme logo)

 

Til at løse den opgave ønsker vi at sammensætte bredt repræsentativt udvalg på 5-7 personer som skal arbejde med det nye logo som evt. skulle kunne implementeres fra sæsonen 2016.
Fra sekretariatet er Emil Nutzhorn et født medlem, det samme er bestyrelsesmedlemmerne Ingeborg Ploug og Ulla Larsen. Nu mangler vi så at besætte resten af udvalget med to-fire andre udvalgsmedlemmer.

Hvis man ønsker at være en del af processen bedes man sende en mail til en@svendborg-golf.dk hvorefter vi efter bedste evne vil sammensætte et godt udvalg.

 

Vi er klar over at der er en del historie forbundet med det tidligere logo, det er også derfor vi ikke absolut vil skifte logoet, men vi ønsker at undersøge hvordan vi bedst muligt kan tydeliggøre vores brand som en hyggelig golfklub i Svendborg med gode baner og faciliteter.