Seniorklubben indkalder til ordinær generalforsamling

SENIORKLUBBEN  –  Svendborg GolfklubSENIORKLUBBEN  –  Svendborg Golfklub
Seniorklubben indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober 2017 kl. ca 12.00 – 12.30 i klubhuset
Dagsorden:
Punkt  1 Valg af dirigent

Punkt  2 Formandens beretning

Punkt  3 Seniorklubbens regnskab

Punkt  4 Fastsættelse af kontingent og matchfee

Punkt  5 Forslag fra bestyrelsen

Punkt  6 Forslag fra medlemmerne (evt. forslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)

Punkt  7 Valg til bestyrelsen På valg er: Lise Møller (villig til genvalg) Peter Stenner Rasmussen (villig til genvalg)  Kurt Ostersen (villig til genvalg) Alice Høltzel (ønsker ikke genvalg)

Punkt  8 Valg af revisor Niels Kristian Skov (villig til genvalg)

Punkt  9 Eventuelt