Risiko for rimfrost

Så er tiden kommet, hvor der er risiko for rimfrost i græsset.

Er der frost i greens på 18 huls banen + gamle put, så bliver de lukket midlertidigt, og der skal spilles til vintergreens. Når frosten er væk fra alle greens, vil vi åbne op igen.

9 huls banen, samt ny put og indspil vil være åbent.

 

Greenkeeperne