Regler for hunde og andre husdyr i Svendborg Golf Klub

Da vi oplever at nogle ikke kender til reglerne for hunde og andre husdyr, tillader vi os derfor at gengive lidt fra klubbens ordens og etikette regler.

Hunde og andre husdyr må ikke medtages i klubhuset og skal altid føres i snor på klubbens område. Poser til efterladenskaber bedes medbragt og benyttet overalt på klubbens område.