Ordinær Generalforsamling

 

Ordinær Generalforsamling

Vi afholder vor ordinære generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 19.00

i restauranten i klubhuset, Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg med følgende

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5.   Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændring af § 4 stk. 5 – longdistance medlem, ændres tekst til :

For at kunne opnå et langdistancemedlemskab, skal man være bosat uden for Svendborg kommune og være fuldgyldigt medlem af anden golfklub under Dansk Golf Union, eller tilsvarende udenlandsk organisation.

 

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer

a.    Ingeborg Ploug – genopstiller ikke

b.    Christian Castella – genopstiller ikke

c.    Ulla Larsen – modtager genvalg

d.    Michael Dissing – modtager genvalg

Suppleanter

a.    Jette Pedersen – modtager genvalg

b.    Nyvalg

7.   Valg af revisor

a.    Lilly Jeppesen, RevisorGruppen – modtager genvalg

8.   Eventuelt