Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinære generalforsamling torsdag, den 21. marts 2019 kl. 19.00 i restauranten i klubhuset, Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag
– Ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer
a. Vagn Grønbjerg – genopstiller ikke
b. Jan Find Petersen – modtager genvalg
c. Kurt Jensen – modtager genvalg
Suppleanter
a. Ebbe Vej – modtager genvalg
b. nyvalg

7. Valg af revisor
a. Lilly Jeppesen, RevisorGruppen – modtager genvalg

8. Eventuelt – herunder opdatering af visionsplan