Ordens og etikettregler

Skrald på banen

Nye regler for affaldssortering betyder, at det bliver sværere at komme af med skraldet, når man som golfspiller befinder sig ude på banen.

Som mange andre danske klubber har vi fjernet skraldespandene på banen og opsat centrale affaldsbeholdere, hvor skraldet nu skal sorteres på behørig vis.

Affaldet skal af hensyn til miljø og genanvendelse nu sorteres i op flere forskellige typer på sorteringsstationerne, som er placeret ved:

 • Parkeringspladsen
 • Bagladen
 • Hul 13

HUSK

 • INGEN affald på banen!
  Hvis du kan tage det med ud på banen – så kan du også tage det med til nærmeste skraldespand – det gælder også de tomme dåser (se billede nederst i mailen)
 • INGEN affald eller cigaretskodder på teestederne
  Teestedkopperne er KUN til knækkede tees

Etiketteregler

 1. HUSK altid at booke / bekræfte din starttid inden du går ud
 2. Sørg for ikke at skulle gå tilbage for at hente dit udstyr. Tag det med dig fremad.
 3. Scorekort udfyldes ved næste teested
 4. Ingen vogn mellem green og greenbunker
 5. Vær opmærksom på spillere bagfra, der er hurtigere og skal lukkes igennem

Ordensregler

 1. Alle spillere er forpligtet til at holde sig informeret om ordensforskrifter, opslag, skiltning etc. og følge disse.
  Overtrædelse kan medføre karantæne
 2. Vis hensyn: Ingen må spille før spillerne foran eller greenkeeper er uden for rækkevidde.
  Ligeledes må der ikke slås bolde på drivingrange, når der samles bolde
 3. Der må kun anvendes soft-spikes på banen
 4. Banens huller skal spilles i rækkefølge
 5. I weekends og på helligdage har 2-bolde ikke fortrinsret. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde
 6. Der må ikke drives/spilles, når toget passerer, samt ved trafik på offentlig vej ved hullerne 15, 17 og 18 samt 9 huls banen hul 2 og 3
 7. Det er forbudt:
  1. at betræde jernbanearealet indenfor Out Of Bounds
  2. at betræde Hvidkildes arealer
   Bolde, der fra 8., 9., 10., 11., 14., og 16. hul på 18 huls banen samt hul 4 på 9 huls banen bliver slået ind på Hvidkildes eller andres arealer, må IKKE hentes.

   Overtrædelse af a eller b medfører øjeblikkelig bortvisning og karantæne

Vi vil gerne holde banen i så god stand som overhovedet muligt. Det hjælper vi alle til med via at:

 1. Lægge turf på plads
 2. Undgå at tage turf ved prøvesving på teesteder
 3. Reparere nedslagsmærker på greens
 4. Rive omhyggeligt efter os i sandbunkers og efterlade hele riven i bunkeren, så greenkeeperne kan klippe græsset uden at skulle af maskinen og fjerne river ved alle bunkers, de kommer forbi. Riverne skal ligge med tænderne i spilleretningen
 5. Passe på ikke at ramme kanten af hullet med flagstangen, når den bliver taget op og sat i

6. Holde bag og vogne væk fra teesteder, forgreens, greens og bunkers.
7. Du må heller ikke gå med vogn på græsset mellem green og en bunker
8. Vi må derudover ikke gå ud og øve på greens og i bunkers ude på banen

Sidst men ikke mindst så er Puttinggreen til at putte på. Ønsker du at øve indspil, så brug indspils-green bag klubhuset – husk at rydde op efter dig

Hvis du opdager et nedslagsmærke på green, så kan du på filmen se, hvordan du retter det op. Jo hurtigere og mere rigtigt, det bliver gjort, jo bedre resultat. – se mere her:
https://www.youtube.com/watch?v=CbiZn8VG2ZA&t=3s