Opdatering på COVID-19

Kære medlemmer

Dette bliver en længere information, men læs venligst hele mailen.

Danmark er langsomt ved at genåbne både med hensyn til arbejdspladser og skoler.

Foreningslivet  banker på og vil også gerne i gang. Vi har været heldige, at golf har været i gang de sidste 14 dage, og nu prøver vi at tage endnu et skridt for at  åbne klubben, dog under kontrollerede forhold ud fra Dansk Golf Unions anbefalinger.

Samfundets forsigtighedsprincip gælder også for Svendborg Golf Klub, hvor bestyrelsen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Der er stadig begrænsninger i foreningsaktiviteter som turneringer og klubber i klubben (KIK) frem til d. 10. maj. Der åbnes for træningstilbud og træningsfaciliteter.

Generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at udskyde, og den afholdes, når situationen gør, at smittefaren er ovre. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel.

Bestyrelsen fungerer ”normalt” med ansvar for daglig drift uden at foretage store investeringer indtil generalforsamlingen. Der holdes bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder via video.

Klubhuset er lukket, og derfor er restaurant fortsat lukket, men den leverer Take Away mad.

Shoppen har åben mandag, onsdag, lørdag kl. 10.00-14.00.

Kontoret er åbent mandag-torsdag fra kl. 9.00-16.00 og fredag fra kl. 9.00-14.00 på telefonnummer 6222 4077 og på e-mail: info@svendborg-golf.dk .

Jeg har en bøn til alle om at tage eget affald med fra banen, samt at jævne sandet i bunkerne med foden.

Alle er ansvarlige for at undgå at sprede smitte, derfor skal nedenstående restriktioner overholdes.

 

En udvidet kontrolleret åbning af Svendborg Golf Klub fra d. 16. april – d. 11. maj 2020

 

På banen

 1. Banerne er åbne for klubbens medlemmer og greenfee gæster.
 2. Privat spil kan foregå op til fire-bolde, og spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere. Medlemmer og greenfee gæster kan spille sammen.
 3. Afstand på 12 minutter mellem bolde.
 4. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 5. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres.
 6. Hullet tilpasses så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant.
 7. Der kan reguleres Se DGU klubnyt af d. 14. april.
 8. Banemateriale er fjernet ( rive, boldvaskere mm.).
 9. Askebægere er fjerner, så tag dine brugte tees og cigaretskodder med dig.
 10. Vandhaner på banen er lukket, og det er ikke tilladt at bruge affaldsspande.
 11. De samme regler gælder for par 3-banen.
 12. Iagttages der uhensigtsmæssig adfærd på banen, kan dette medføre karantæne.
 13. Der er banekontrol.

Åbning af træningsfaciliteter

 1. Forsamlingsforbuddet er på over 10 spillere.
 2. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfere.
 3. Puttinggreen ved indspilsområdet vil være åbent med 4 huller og være delt i 4 felter. 4 spillere kan benytte puttinggreen ad g Spilleren bliver i sit felt, til man har trænet færdig. Når en spiller forlader sit felt, kan en anden komme til. Da der er begrænsede pladser, henstiller vi til, at I viser hensyn.
 4. Indspilsgreen vil være delt i 3 felter, hvor hver spiller kan benytte et felt ad Der bruges egne bolde. De to teesteder til pitchslag vil være lukket.
 5. Driving Range vil være åben med begrænsninger. Skuret er kun for Fitting og træning med træner. De 3 udslagssteder vil være inddelt i 3 felter hver. Kun en spiller kan opholde sig i hvert felt ad
 6. Ved benyttelse af Driving Range i forbindelse med spil på banen, skal det være i umiddelbar tilknytning til spillet.
 7. Tid på Driving Range skal bookes i Golfbox på forhånd – uanset om det er før spil på banen eller det træning alene.
 8. Ved benyttelse af træningsfaciliteter uden spil på banen ankommer man til klubben, går direkte til træningsområdet, og herefter forlader man klubben.
 9. Husk at spritte hænder af, før og efter håndtering af kurve og bolde.

 Træning

 1. Der åbnes for enkeltlektioner. Bookes via golfbox.
 2. Der åbnes for kursus med 4 deltagere. Bookes via golfbox.
 3. Hold 2 meters afstand til hinanden.
 4. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal overholdes.

 Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhuset vil være lukket.
 2. Højest fire person i bagladen ad gangen.
 3. Tiden bookes online i Golfbox og bekræftes i Golfbox app`en. Der spilles uden fysiske scorekort. Scoren kan indberettes.
 4. Greenfee betales med mobilPay. Ring til sekretariatet for at bekræfte tiden.
 5. Banetoilettet er åbent. Vis hensyn og sprit af.
 6. Vaskeplads er afspærret.
 7. Det er ikke tilladt at benytte borde og bænke omkring klubhuset og på banen.

Buggy

 1. Klub-buggy er kun for medlemmer med årskort. Ring for at booke tid i sekretariatet. Der må kun køre to i en buggy, hvis de bor i samme husstand.
 2. Sprit sæde, nøgle og rat af.

 Anbefalinger til den enkelte spiller

 1. Er du syg eller har du symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anbefalinger
 3. Ankomst til golfklubben sker 10 minutter før reserveret starttid og spillerne forlader klubben efter afsluttet spil.
 4. Hold minimum to meter afstand til andre golfspillere.
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der kan lukkes igennem som ved normal procedure, sørg for at gå langt ud til siden, så der er god plads, når der gås igennem.
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres udstyr.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om at minimere smittespredning.

På bestyrelsens vegne

Ulla Larsen

Formand.