Opdateret indkaldelse til generalforsamling

Da der har været stillet et forslag som var forsvundet i den digitale verden, men nu er dukket op og afsendt til bestyrelsen rettidigt, kommer her en opdateret indkaldelse til ordinær generalforsamling med et indkomment forslag.

Regnskabet har ligget klar i klubhuset nogle dage, men kan også rekvireres på email hos Emil i sekretariatet.

 

Ordinær Generalforsamling

Der indkaldes til ordinære generalforsamling torsdag, den 21. marts 2019 kl. 19.00

i restauranten i klubhuset, Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg med følgende

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5.   Behandling af indkomne forslag

a. Ændring af hulforløb, se bilag 1

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer

a.    Vagn Grønbjerg – genopstiller ikke

b.    Jan Find Petersen – modtager genvalg

c.    Kurt Jensen – modtager genvalg

Suppleanter

a.    Ebbe Vej – modtager genvalg

b.    nyvalg

7.   Valg af revisor

a.    Lilly Jeppesen, RevisorGruppen – modtager genvalg

8.    Eventuelt – herunder opdatering af visionsplan

 

Bilag 1.

Ændring af hulforløb.

Ændring til 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1-2.

Altså start på Gammel hul 1

Gode grunde

Starter ikke med banen sværeste hul.

Starter ikke med 2 par 5 huller.

Gåturen rundt bliver ca. 150 meter kortere.

Mulighed for opvarmning i det korte spil tæt på første teested.

18 green ligger tæt på klubhus og derfor mulighed for at ””følge med””

Ulemper

 

Ønsker man kun at spille 9 huller er der langt til klubhus, men det er der i forvejen.

Søren Bech