Nyt verdensomspændende handicapsystem 2020

(Fra Dansk Golf Union)

Den 30. april 2019 har R&A og USGA udsendt en pressemeddelelse om det nye handicapsystem til golf, World Handicap System (WHS). WHS er planlagt til implementering i Danmark i begyndelsen af 2020. Systemet er designet til at samle golfsporten i hele verden under ét fælles regelsæt for tildeling og vedligeholdelse af handicap og dermed på globalt plan tilbyde golfspillere et ensartet grundlag for at sammenligne deres golfniveau.

Processen følger tidsplanen, og uddannelsen af de nationale forbund er begyndt med kurser og konferencer i alle verdensdele. Dansk Golf Union er i gang med at forberede uddannelsen i efteråret 2019 af klubbernes handicapudvalg og vil ligeledes informere danske golfspillere om WHS, som i Europa håndteres af EGA – European Golf Association.

Samtidig med denne presseinformation lancerer R&A og USGA en videokampagne på de sociale medier for at gøre golfspillerne opmærksom på de 8 nøglepunkter, som WHS bygger på (Se videoen her):

Minimum antal scores for at etablere et handicap
Grundlaget for beregning af et handicapindex
Acceptable scores til handicapberegning
Bedømmelse af sværhedsgrad for baner og teesteder (Course rating/Slope)
Beregning af spillehandicap
Maksimal hulscore til handicapformål
Justering for unormale spilleforhold
Frekvens for opdatering af handicapindex
Overgangen fra nuværende beregningsmetoder til de nye WHS-beregninger er i Danmark planlagt til implementering i begyndelsen af 2020.

WHS fokuserer på 3 hovedformål:

at opfordre golfspillere til at etablere og vedligeholde et handicapindex
at gøre det muligt for golfspillere af forskelligt køn, nationalitet og niveau at bruge deres handicapindex til at konkurrere på fair måde på en hvilken som helst bane i verden
at sandsynliggøre, hvilken score en given golfspiller kan opnå på en hvilken som helst bane i verden ved spil under normale forhold
World Handicap System styres af R&A og USGA.