Nyt Logo til Svendborg Golf Klub

Kære medlemmer. Vi har tidligere på sæsonen eftersøgt folk til en styregruppe som skulle se på klubbens logo og om det evt. var tid til at se på en anden mulighed end det eksisterende, eller om man skulle være tro mod det logo som har fulgt klubben siden begyndelsen i 1968. Det endte med en samlet flok på ni personer hvor der findes erfarne grafikere, nyere medlemmer og medlemmer som har haft sin gang i klubben i mange år, bestyrelsen og klubbens sekretariat.  På mødet besluttede man enstemmigt at det var på tide med et nyt look til klubbens logo.

Processen er blevet besluttet således at vi åbner for muligheden for at alle kan bidrage med deres forslag til et nyt logo, og styregruppen vil herefter indstille en kandidat til godkendelse i bestyrelsen. Dette skal ske allerede i januar, således vi fra sæsonstart kan fremvise et nyt logo for Svendborg Golf Klub.

For at give mest mulig kreativ frihed, har vi minimeret kravene til logoet. Minimumskravene er følgende.

  • Logoet skal være enkelt (Det skal kunne trykkes på tøj, golfbolde, brevpapir og andet materiale)
  • Font (Skrifttype) skal være let genkendelig og mulig at benytte på hjemmeside og andet materiale.
  • Temaet skal signalere golf og Svendborg
  • Figurmærket skal kunne stå alene uden skriften og stadigvæk tydeligt signalere Svendborg Golf Klub.