Nyt fra Bestyrelsen (8)

Nyt fra Bestyrelsen (8)

Så er vi virkelig ved at nærme os sæsonens afslutning. Mange af os har nu lagt golfudstyret ”på hylden” for en tid, andre holder stædigt ved og nyder fortsat den skønne tur på (dele af) 18 hullers og 9 hullers banerne (snart kun 9 hullers, da 18 hullers banen lukkes helt i perioden 18.12.-31.3.) Men nu er vi i hvert nået så langt hen på året, at tiden er kommet til at ønske alle

Glædelig jul og godt nytår 😊

 

Det bliver så spændende og dejligt at starte op på en ny sæson 2020 – der er sket meget i 2019, som forhåbentlig er medvirkende til, at 2020 bliver om muligt en endnu bedre sæson.

Takket være alle de mange frivillige i klubben – det gælder såvel KIK bestyrelser, juniorafdelinger, husudvalg, begynderudvalg, match- og holdledere, regionsgolf-koordinatorer (husk at melde jer til disse turneringer), greenkeepere, pedeller og i al beskedenhed bestyrelsens medlemmer 😊 og mange flere – har klubben et stærkt fundament at bygge videre på til glæde for os alle. TAK FOR DET – VIGTIGHEDEN AF VORES MANGE FRIVILLIGES INDSATS KAN IKKE UNDERSTREGES NOK! DET ER SÅ VÆRDIFULDT.

Og takket være den faste stab i greenkeepergården med Kenneth Andersen i spidsen, vores velfungerende sekretariat med Emil Nutzhorn i førertrøjen, Belinda og Ove i restauranten og Luise og Ebbe i shoppen – ja, og bestemt også takket være et dygtigt rengøringshold – så præsenterer såvel baner som klubhus, baglade osv.  sig så fint. Bagladen er nu – takket være pedelfatter Hans Jørgen, pedelmutter Dorthe Snitker og bestemt også Robert og Kenneth fra greenkeepergården m.fl. – super flot. Der er rengjort, der er orden på sagerne – værkstedet nærmest stråler, så ja, ”det’ bår’ deili’! 😊 TAK til alle for en værdifuld indsats 😊

Lidt nyt om trænersituationen i vores klub

Det er glædeligt at kunne konstatere, at Svendborg Golf Klub er et attraktivt sted at være. Dette ses af det faktum, at vi er i den meget positive situation, at flere absolut kompetente personer har søgt den ledige stilling som træner i vores klub. Vi, dvs. det af bestyrelsen nedsatte ansættelsesudvalg, har indkaldt til samtaler i begyndelsen af januar og vil hurtigst derefter kunne præsentere den nye træner.

 

Nyt udvalg – Rekrutteringsudvalget

Vi har i klubben været så heldige at få mulighed for i samarbejde med DGU at arbejde endnu mere målrettet og fokuseret med rekruttering til næste år. Vi har i den forbindelse indgået en gensidigt forpligtende aftale med DGU om sammen at arbejde med netop et øget fokus på dette super vigtige område. Undertegnede har nu fået sammensat et – foreløbigt – udvalg, hvor både unge og ”modne” golfere (m/k) har sagt ja til at deltage. Hvis der blandt vore medlemmer skulle være nogle, der ”brænder for” arbejdet med netop rekruttering af nye medlemmer, så kom bar’ do! 😊 Vi holder i udvalget det første møde i begyndelsen af januar, hvor DGU’s udviklingskonsulent vil deltage og klæde udvalgets medlemmer grundigt på. Vi vil få stillet div. koncepter og viden til rådighed, vi vil få hjælp til udvikling af markedsførings- materialer osv. Til gengæld forpligter vi os til at afsætte midler til arbejdet i vores budget (det er gjort), at deltage i forskellige rekrutteringsaktiviteter som Golfens Dag (som vi overvejer at afholde 2 af for at få fat i så mange potentielle nye golfere som muligt), Spil-med-dage, Juniorugen m.m. Klubbens ledelse er forpligtet til at gå forrest – ”mig, sagde hunden” 😊. Vi forpligter os til at fortælle vores medlemmer om vigtigheden af netop rekruttering af nye medlemmer (det er jeg så allerede i gang med nu). Rekruttering skal være et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøder osv. Vi har i SGK haft en lille medlemsfremgang i 2019, men vi skal absolut helst have en større fremgang i 2020, så det er vores mål.

Kontingent for 2020

Vi har i bestyrelsen besluttet, at kontingentet IKKE vil stige udover den sædvanlige regulering på 1,7%.  Prisen er uden tvivl en vigtig parameter, også når det skal besluttes, om man vil begynde at spille golf, men også når man skal tage stilling til, om man fortsat ønsker at spille. Derfor dybest set en fastholdelse af 2019 prisen. Det må da være at betragte som en god ”for-julegave” 😊

 

Med disse ord vil jeg slutte ”Nyt fra Bestyrelsen” årgang 2019 og endnu engang ønske alle

Glædelig jul og godt nytår og på gensyn i 2020 til en forrygende ny sæson …. med ny træner

 

Svendborg, den 11.12.2019/Gitte Borgermann