Nyt fra Bestyrelsen (4)

Nyt fra bestyrelsen (4)

 

Som nævnt i det seneste ”Nyt fra bestyrelsen” så har vi undersøgt muligheden for at etablere et springvand i søen ved hul 18. Det har vist sig, at der i søen er både Grøn Frø, Soringfrø, lille og stor vandsalamander, hvor sidstnævnte er særligt beskyttet og dermed forhindrer etablering af springvand, og desuden yngler der blishøns i vandhullet. Vi ønsker naturligvis at passe godt på vores fantastiske natur, så derfor er springvandet skrottet. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke vil arbejde med at ”forskønne” hullet – gøre det til et signaturhul – og måske også få etableret stå- og siddepladser omkring greenen, så interesserede kan klappe af og støtte f.eks. vore dygtige elitespillere, når de spiller matcher. Vi vil derfor også meget gerne modtage forslag fra klubbens medlemmer til, hvad vi evt. vil kunne gøre for at ”smukkesere” hul 18.

Vi er endnu ikke helt i mål med udfordringen ”Det Gule Hus” ved Driving Range/Par3 banen – men det går fremad. Formanden for Baneudvalget, Michael Dissing, har nu fået indhentet tilbud på beplantning og er i gang med at diskutere muligheder med Kenneth Greenkeeper for til sidst at få alt til at gå op i en højere enhed, så vi kan bevare det gode naboskab og undgå flest mulige ”vildfarne bolde” i fremtiden.

Formandskabet bestående af næstformand Ulla Larsen og formand Gitte Borgermann (de såkaldte UG’ere :0)) mødes jævnligt med klubbens administrationschef Emil Nutzhorn, hvor vi drøfter løst og fast, og hvor UG forhåbentlig kan være med til at give Emil lidt sparring, som jo sommetider måske kan savnes, når man som ham ofte sidder der ”bag skærmen – helt alene og forladt” :0). Da det jo altså er Formandskabet og EMIL, der mødes – har jeg døbt os FEMIL’etten (ku’ ikk’ la’ vær’ :0)). Vi vil naturligvis også informere fra disse møder, når vi ”behandler” emner, der har almen interesse. Næste møde i FEMIL’etten finder sted fredag, den 14. juni, hvor vi jo også har den fantastiske ”Fredagsmatch”.

Hvad matchledelsen (Ingeborg Ploug, Susanne Petersen og Christian Haldan) vil berige os med den dag af underholdende spil på banen og hyggeligt samvær i restauranten efterfølgende vides endnu ikke, men mød op! Jo flere, jo bedre! Unge som gamle – høj som lav (handicapper) osv.  Matcherne er for alle – hygge og fællesskab i højsæde. Vi håber meget, at også greenkeeperstaben vil være at finde på banen – som spillere – fredag, den 14. juni. Tilmelding på golfbox.

Den 6. juni var Formandskabet (Ulla og Gitte) på besøg i greenkeepergården. Vi fik en rigtig god snak med vores chefgreenkeeper, Kenneth, og med greenkeeperstaben. Det var meget givtigt for Formandskabet og et utroligt interessant besøg med bl.a. rundvisning i ”lokaliteterne”. I min optik er der ingen tvivl om, at kommunikation fremmer forståelsen for alle parter. Jo bedre vi kender hinanden, jo bedre kan vi også hjælpe og støtte hinanden. Der er op til det kommende bestyrelsesmøde kommet forskellige forslag til forbedringer af og spørgsmål til banen, og netop det, at vi i bestyrelsen har en så god kontakt til greenkeeperne – og naturligvis baneudvalget med formand Michael Dissing – betyder jo, at medlemmer, der har ønsker og kommentarer og spørgsmål til banedriften, kan være sikre på, at vi i bestyrelsen vil undersøge sagerne til bunds og forhåbentlig imødekomme ønsker eller i hvert fald give begrundede svar på spørgsmål og forklaring til evt. manglende imødekommelse. I en klub med økonomiske udfordringer er det jo ikke altid muligt at opfylde alles ønsker – desværre. Mere om dette efter næste bestyrelsesmøde (den 25. juni 2019).

Vi vil i fremtiden forsøge også her at orientere om planlagte greenkeeper aktiviteter på banen, således at vi, når vi golfere møder greenkeeperne ”out there” ved, hvad det er, de har gang i af nye tiltag, hvorfor der bliver gjort dette og hint, hvem der har besluttet hvad osv. Igen: kommunikation og viden fremmer forståelsen. Der bliver løbende gjort et kæmpe stykke arbejde blandt greenkeeperstaben, og det ses jo tydeligt. Igen og igen må vi frydes over den smukke bane. En sand fornøjelse.

Vores klubtræner, Fredrik, har fået ny hjælpetræner. Vi siger VELKOMMEN til Lars Baagøe, som allerede er godt kendt i klubben både som aktiv spiller, og fordi han tidligere bl.a. har været meget engageret i træning af vore begyndere – til stor glæde og tilfredshed for såvel begynderne som klubben. Vi glæder os til samarbejdet.

De frivillige har fortsat travlt på og omkring banerne. Der lægges et stort og uundværligt stykke arbejde af frivilligstaben under Vagns kyndige ledelse. Vi kan ikke takke for mange gange – så TAK endnu engang. Vi er af en af de frivillige, der bl.a. holder styr på buggies, blevet bedt om at minde medlemmer, der benytter vore buggies, om at sætte dem til opladning, når golfrunden er slut. Dette hermed gjort. Samtidig vil vi bede shoppen nævne det også, når de udlejer buggies til vore gæster. Det er på godt jysk jo noget så træls, hvis der ikke er nok strøm på en buggy til alle 18 huller. Vi vil forsøge os med en form for skiltning i buggies, for på den måde at agere ”huskeseddel”.

Vi søger atter frivillige – når man rækker fanden …. :0) – denne gang til maling af det flotte rækværk, som de såkaldte ”Creme Fraicher” (mon det staves sådan?) fik stillet op på ”Store Arbejds- og Rengøringsdag”. ”Creme Fraicherne” er nu fuldt beskæftiget andetsteds på banen, så derfor vil vi meget gerne have hjælp fra andre. Vi har pensler og maling og skaffer mere, hvis vi løber tør. Interesserede bedes henvende sig til frivilligkoordinator Vagn Grønbjerg på vagngronbjerg@gmail.com. (eller bare ved at snakke med Vagn). Vi søger faktisk også frivillige til et par timer (eller lidt mere) ca. hver 14. dag i vækstsæsonen (eller efter behov) at bekæmpe ukrudt i området omkring klubhuset og puttegreen. Meld jer gerne under fanerne. Vi vil alle elske jer, til gengæld får I ingen løn :0).  Pedellerne vil i den nærmeste fremtid få skiftet toiletrulleholderne rundt omkring – bl.a. i damernes omklædningsrum, hvor det mere end haster :0).

Bestyrelsen har som nævnt ovenfor fået opfordringer og gode forslag til forbedringer af vores bane. Bl.a. er vi blevet forespurgt om muligheden for på udvalgte greens at få monteret et ”kikkertsigtepunkt” på flagstangen, således at de af vore medlemmer og greenfee gæster, der bruger kikkert på banen, overalt vil være i stand til at få de rigtige målinger. Dette vil bestyrelsen diskutere og tage stilling til på førstkommende bestyrelsesmøde. Vi er også blevet opfordret til at lave en ”VI PASSER GODT PÅ VORES BANE” uge, en uge hvor der bl.a. skal være ekstra fokus på overholdelse af klubbens ordens- og etiketteregler som f.eks. reglerne om, at vi altid skal huske at lægge turf på plads, at anbringe trolleys/bags ved greens således, at vi hurtigt kan komme videre, undgå at køre trolleys ind på forgreens eller greens,  undgå at smide f.eks. cigaretskod og andet affald i tee cups (men netop at smide al affald i de til formålet opstillede skraldespande og kun smide knækkede tees i de smukke tee cups) osv. Det forslag vil vi også få ”behandlet” på førstkommende bestyrelsesmøde den 25.6., og nærmere orientering vil hurtigt følge efter.

Det løbende fokus fra os alle sammen vil klart bidrage til, at vore baner fortsat fremstår flot, er fri for affald osv., noget som forhåbentligt også vil hjælpe vore dygtige elitespillere, der igen skal spille udfordrende matches på vores bane søndag, den 16. juni.

Medlemmer opfordres i den forbindelse til at møde op den 16. juni om morgenen kl. 08.00 for at sende vores spillere godt ud på hul 1 – og/eller fra ved 11-12 tiden at møde vore spillere, når de spiller ind til hul 18 efter en forhåbentlig super god runde i Svendborgs favør :0). Gå også meget gerne med spillerne ud på banen og støt dem der. Damerne går ud med 10 min. mellemrum, og kl. 08.00 starter vores 3. divisionsdamer mod Lillebælt. Dette er en meget vigtig match, idet vores damer med en sejr kan sikre sig pladsen i 3. division, målsætningen for sæson 2019! Damerne repræsenteres i single matches af Birgitte Lading Andersen, Lisbeth Seiersen, Tina Andersen og i Foursome af Nina Messmann og Jeanette Lægsgaard. Kl. 08.50 starter vores 4. divisions herrer mod Odense Eventyr og kl. 10.00 vores 5. divisions herrer mod Sorø. Kl. 11.00 starter vores kvalifikations herrer mod Sydsjælland.  ”Formandinde Gitte” vil agere starter på hul 1 – kom gerne og hjælp mig :0) Kig også gerne på tavlen i mellemgangen i klubhuset, hvor I kan se fotos af de dygtige spillere og læse mere om deres bedrifter.

Formandskabet og Emil var den 7. juni på besøg i vores nok fremtidige bank, FYNSKE BANK. Det tegner til at blive et rigtigt fint samarbejde. Det har længe været et ønske fra Bestyrelsens side netop at få etableret et samarbejde med et lokalt funderet pengeinstitut, og det ser nu heldigvis ud til at falde i hak. Det glæder vi os til.

A pros pros bestyrelsen så skal vi alle tirsdag, den 11. juni ”på skolebænken”. Her får vi nemlig på opfordring af undertegnede besøg af Thomas Rovsing fra Dansk Golf Union (DGU), der vil fortælle om arbejdet i en golfbestyrelse: Hvad fremmer og evt hæmmer arbejdet, hvad skal vi arbejde hen imod, være varsomme med osv. Vi håber, at vi efter den dato vil blive en (om muligt :0)) endnu mere velfungerende bestyrelse til især I medlemmers tilfredshed, der jo har valgt os ind og dermed betroet os opgaven, og som vi både nu og i fremtiden vil gøre vores absolut yderste for at repræsentere på bedste vis – men selvfølgelig også til vores egen tilfredshed. Der findes jo næsten ingen bedre fornemmelse end den, man får efter et veludført arbejde (det skulle da lige være efter en tur på golfbanen, hvor alle marginaler var på ens side :0)).

Op til det kommende bestyrelsesmøde (den 25. juni) har vi fået en del henvendelser med gode og konstruktive idéer og forbedringsforslag. Det er vi utroligt glade for. Det kan kun forbedre alt (læs: klima, sammenhold, interesse, tilfredshed og dermed fastholdelse til alles glæde) i klubben, at der er god kommunikation og forståelse mellem bestyrelsen og medlemmerne. Tusind tak for de mange gode idéer og forslag. De vil ALLE blive behandlet seriøst i bestyrelsen – kom gerne fortsat med ros og gode idéer/forslag og undlad fortsat risene :0). Husk at der på tavlen ved administrations-/trænerkontorerne hænger et opslag, hvor I kan se, hvornår bestyrelsen mødes. Om muligt vil vi gerne have ros og gode forslag en uge før bestyrelsesmøderne.

Igen er det vigtigt at takke både vore super dygtige greenkeepere, der dag efter dag sørger for en fantastisk flot 18 hullers bane, som også vore greenfee gæster og andre frydes over og kommenterer – og også at takke de mange frivillige, der sørger for, at vores 9 hullers og Par3 baner står fantastisk flot. Det er simpelthen en fryd. Og også tak igen-igen til alle de øvrige frivillige, der bl.a. sørger for beskæring af træer, rengøring af baglade og buggies m.m.m. Det er så flot – også tak til Vagn, fordi han ikke kun selv er frivillig på banerne, men derudover har påtaget sig hvervet som frivilligkoordinator. Vi arbejder fortsat på at få anskaffet et program, der både kan synliggøre og koordinere og ikke mindst vise værdien af det store frivillige arbejde, der lægges i Svendborg Golf Klub.

 

Svendborg, den 9.6.2019

Formandskabet til UG :0)/Gitte Borgermann