Nyhedsbrev November

Kære medlemmer

Her sidst i november er både 9 huls-og 18 huls banen ved at være våde og fedtede, men jeg håber, at I har nydt det flotte efterår med solrige spilledage.

For at passe på 18-hulsbanen, har bestyrelsen besluttet at lukke den vinteren over fra omkring 20. december, eller når chefgreenkeeper Kenneth vurderer det. Følg med på klubbens hjemmeside om banens status.

Jeg har et par glædelige nyheder til jer.

Allerførst har vi søgt kommunens Pulje til Renovering af Klubhuse, hvor vi har fået 45.900 kr til maling af klubhus, renovering af tagrender, to nye toiletter og udskiftning af dør i bagindgangen i klubhuset. De udendørs projekter sættes i gang, når vejret tillader det.

Over sommeren har vi arbejdet med et projekt til renovering af vores Driving Range. Der er blevet lavet en projektbeskrivelse til et samlet beløb på 442.000 kr, og vi har søgt Fonden for Fynske Bank om midler til at udføre dette store ønske. Vi har fået 400.000 kr. til dette projekt fra fonden. Herefter går vi i gang med at lave en procesbeskrivelse og vores træner Rolf Pedersen er tovholder af projektet.

Tak til både kommunen og fonden for disse flotte donationer.

Ellers arbejder vi i bestyrelsen med en strategi for vores bane, og både kort- og langsigtet vedligeholdelsesplaner. Det vil I komme til at høre meget mere om.

Vi er i gang med budgetlægning for 2021, hvor vi kigger på investeringsplaner, ønsker fra udvalg mm., fra greenkeeper, herunder banen og maskinpark, fra sekretariatet osv. Så er det op til bestyrelsen at se, hvad der er råd til.

Udlejning af buggy er slut for i år. Folk med årskort og egne buggier har fået besked om brug af buggier.

De bedste hilsener

Ulla Larsen
Formand