NY status på banen – fredag d. 24/3 2017.

Der kan nu spilles til sommergreens på hele banen.
Dog kan lave temperaturer/ rimfrost/ frost stadig give restriktioner på spil – specielt om morgenen og op ad formiddagen. Derfor laves der blokeringer i golfbox, som ophæves om morgenen når greenkeeperne har vurderet banen/ greens.

Der er IKKE åbnet op for vand på banen endnu.

Husk at lægge tørv på plads og rette nedslagsmærker op.

Greenkeeperne/ Baneudvalget