Konklusioner fra Golfspilleren i Centrum

Vi har fået resultaterne den seneste undersøgelse fortaget hos vore medlemmer i juli/august og blandt vore gæster i den samme periode.

Resultaterne har vi sammenlignet med gennemsnittet for alle deltagende klubber og må konstatere, at vore egne medlemmer er meget kritiske på næsten alle punkter, medens vore gæster giver os højere score på alle punkter sammenlignet med gennemsnittet i Danmark.

Især vor bane og klubliv har fået lav score af medlemmerne. De største afvigelse på banen er teesteder, fairways, afstandsmarkeringer og bunkers. Endvidere er der lav score på flow på banen.

Med hensyn til klubliv er information om turneringer et punkt der har lav score, ligesom Klubber i klubben (KIK) har lav score på antallet af KIK ér, tilgængelighed og information.

Som nævnt ligger hovedpunkter over gennemsnittet i tilbagemeldingerne fra gæster. Den største positive afvigelse er vor restaurant sammen med priser og produkter.

Vi vil på det kommende bestyrelsesmøde drøfte, hvordan vi kan få bedre flow på banen, vore gæster har heldigvis ikke oplevet samme mangel på flow.