Klubaften

Vi starter mandag den 27. april med den ugentlige klubaften for begyndere.  

 Vi mødes hver mandag kl. 18.00 – ca. 20.00. 

 Der vil altid være hjælpere fra begyndergruppen til stede til at hjælpe og guide. 

Der hænger opslag på opslagstavlen, hvor du skriver sig på, hvis du ønsker at aflægge prøver i forbindelse med golfkørekortet ellers møder du bare op. Vi mødes lige uden for klubhuset ved hovedindgangen 

 En begynderaften indeholder typisk: 

 •  Spil på par 3 bane 
 • Etiketteprøve  
 • Prøve på par 3 banen (54) 
 • Prøve på putte banen (27) 
 • Vejlede i brug af Golfbox 
 • Informere om Klubber i klubben 
 • Informere om kaninturneringer 
 • Spil på 9 huls banen 
 • Hygge og få sig et netværk 

 Vi holder en månedtlig TEMAAFTEN på en klubaften den 3. mandag i måneden: 

 • Maj: Regler på banen 
 • Juni: Gennemgå¨Golfbox 
 • Juli: Vi spiller andre sjove golfspil end lige det traditionelle 
 • August: Vi spiller en turnering 
 • September: Scorekort – manuelt  

(vi forbeholder os ret til ændringer) 

  ALLE ER MEGET VELKOMNE PÅ VORE KLUBAFTENER – OGSÅ EFTER, AT MAN HAR ERHVERVET SIG GOLFKØREKORTET. 

 Der vil altid være nogen at spille sammen med. Vi byder dig velkommen til vore klubaftener og glæder os til at lære dig at kende.