Informationer fra DGU

Sekretariatet har på det seneste modtaget informationer fra DGU som vi mener vedrører medlemmerne. De kan læses her.


Nyt DGU kort til alle golfspillere

4. februar 2015
Ref:

Dansk Golf Union har fået ny hovedsponsor. Det betyder blandt andet, at alle golfspillere i 2015 skal have et nyt DGU-kort.

De nye DGU-kort sendes direkte ud til golfspillerne på deres hjemmeadresser fra den 16. til den 20. marts. De nye kort skal ikke længere aktiveres, før de kan tages i brug.

 

Opdatering af adresser

Forud for udsendelsen af DGU-kort er det vigtigt, at alle golfklubber opdaterer adresser på deres golfspillere. Vi beder venligst om, at dette er gjort senest 15. februar 2015.

For at sikre det bedste udtræk og datagrundlag, er det nødvendigt at der bliver lukket for bestilling af DGU-kort i en periode. Der vil derfor være lukket for bestilling af alle typer DGU-kort fra mandag den 16. februar 2015 indtil de nye kort er klar til udsendelse.

Breve, som Dansk Golf Union får retur fra postvæsenet pga. forkert adresse eller lignende, vil blive samlet og sendt til golfklubben, som herefter selv har ansvaret for at distribuere dem til medlemmerne. Dette er i lighed med den normale procedure for udsendelse af DGU-kort til nye golfspillere, som vi genoptager efter masseudsendelsen.


Dansk Golf husstandsomdeles igen

15. januar 2015
Ref:

Dansk Golf Union har besluttet at udsende Dansk Golf direkte til den enkelte golfspiller frem for at sende ud til afhentning i klubberne.

 

Det er en beslutning, som DGU glæder sig over, da det er målet at magasinet også fremover både skal underholde, og være én af golfspillernes primære kilder til nyttig viden om klubberne, baner, spillere, udstyr, regler, miljø, rejsemål og meget mere fra golfsportens verden.

 

Valget sker på baggrund af Post Danmarks mulighed for at udsende magasinet til en langt lavere pris end det var tilfældet i 2012, da det på det tidspunkt blev besluttet at omlægge distributionen på grund af stærkt stigende portopriser.

 

Medlemsbasen

Det er derfor vigtigt, at klubberne sikrer, at medlemsregistret er opdateret med kun én person markeret som husstandsmodtager per familie, så vi undgår at dobbelt-udsende til medlemmerne.

Klubben bedes især være opmærksom på medlemmer oprettet efter 2012, og at klubbens passive medlemmer ikke står krydset af som husstandsmodtager.

 

Fremover vil alle klubber, som standard, få tilsendt 3 eksemplarer til eget brug. Ønskes et andet antal bedes dette meddelt på info@dgu.org.

 

Der trækkes data fra medlemsbasen til brug for udsendelse første gang midt februar 2015.

 

Dansk Golf vil udkomme 6 gange over året fordelt fra marts til november.