Indlæg til årsskriftet modtages gerne

Arbejdet med Årsskriftet 2016 er i fuld gang. Sidder man hjemme i stuen og har en historie som kunne passe ind i bladet, er man meget velkommen til at sende til sekretariatet som så vil videredistribuere den til redaktørerne af bladet, som vil forsøge at få historien med. Det er vigtigt at pointere at vi ikke kan garantere at alle får deres historie med, men vi vil meget gerne modtage så meget materiale som muligt. Ligeledes hvis man ligger inde med gode golfbilleder som kunne komme i årsskriftet vil vi meget gerne modtage dette også. Materialet kan sendes til info@svendborg-golf.dk