Indkaldelse til Generalforsamling i Svendborg Golf Klub

Indkaldelse til
Generalforsamling i Svendborg Golf Klub

d. 21. juni 2021 kl. 19.00 på Hotel Svendborg

HUSK tilmelding til generalforsamlingen i Golfbox – TILMELD DIG HER

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
  1. Behandling af indkomne forslag
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af suppleanter
  1. Valg af revisor
  1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Vagn Grønbjerg præsenterer klubbens Frivillighedsprogram.

Du finder dokumenterne til Genralforsamlingen her:

 

Kommentar til dagsordenen til generalforsamlingen 2021

Ad 1: Bestyrelsen foreslår en dirigent

Ad 3: Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om årets gang i golfklubben. Hvert medlem af bestyrelsen aflægger en mundtlig beretning fra eget ansvarsområde.

Ad 4: Revideret regnskab 2020 v. revisor Lilly Jeppesen. Regnskabet fremlægges på baggrund af bestyrelsens godkendelse. Budget 2021 til godkendelse herunder kontingent/ Jan Find Petersen

Ad 5: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres i henhold til vedhæftede dokument af 31.12.2020:
Forslag til vedtægtsændring

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Jan Find Petersen               – modtager genvalg

Ebbe Vej                             – modtager ikke genvalg

Carl Andersen                    – modtager ikke genvalg

Ad 7: Der skal vælges 2 suppleanter

Ad 9: Eventuelt