Indkaldelse til Generalforsamling i Svendborg Golf Klub 2020

Generalforsamling i Svendborg Golf Klub

17. marts 2020 kl. 19.00 i klubhuset

 

 1: Valg af dirigent

2: Valg af stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

7: Valg af suppleanter

8: Valg af revisor

9: Præsentation af:

  • Træner Rolf Pedersen
  • Golfmanager Mette Meyer

10: Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Vagn Grønbjerg vise det nye frivillighedsprogram.

 

Kommentar til dagsordenen til generalforsamlingen 2020

Ad 1: Bestyrelsen foreslår en dirigent.

Ad 3: Formanden beretter om bestyrelsens visioner og om årets gang i golfklubben. Hvert medlem af bestyrelsen aflægger en mundtlig beretning indenfor eget ansvarsområde.

Ad 4: Revideret regnskab 2019 – Revisor Lilly Jeppesen fremlægger regnskabet på baggrund af bestyrelsens godkendelse. Budget 2020 til godkendelse herunder kontingent/ Jan Find Petersen.

Ad 5: Ingen indkomne forslag

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Ulla Larsen                       -modtager genvalg

Michael Dissing              -modtager genvalg

Jette Pedersen                -modtager ikke genvalg

Thomas Kristensen        -modtager ikke genvalg

Ad 7: der skal vælges 2 suppleanter.

Ad 8: Bestyrelsen vil foreslå genvalg til Lilly Jeppesen.

Ad 9: Præsentation af

Træner Rolf Pedersen

Golfmanager Mette Meyer Larsen

Ad 10: Eventuelt

Rekrutteringsudvalget vil kort præsentere sig og komme med deres ideer.

Efter generalforsamlingen vil frivillighedskoordinator Vagn Grønbjerg vise det nye frivillighedsprogram.