Husker du Computed Buffer Adjustment

Når du spiller turnering er det især vigtigt at kende denne paragraf § 3.7 – Det kan nemlig være årsagen til en ekstraordinær regulering i en turnering, eller måske årsagen til at du ikke kan gå ned i handicap selvom du måske har lavet et antal stableford point som skulle regulere dig ned. Paragraffen siger følgende.

§ 3.7 Computed Buffer Adjustment (beregnet justering af neutral zone)

3.7.1 Efter hver runde i en tællende 18 huls turnering(håndteret elektronisk), skal der foretages CBA-beregning.

3.7.2 I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1-4 med EGA-Handicap. Resultatet af beregningen gælder også handicapgruppe 5.

3.7.3 Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4 og ”reduction only” (RO).

3.7.4 Et resultat på – 1 til -4 og RO betyder, at grænsen for neutral zone sænkes tilsvarende.
Et resultat på +1 betyder, at grænsen hæves med 1.
Eksempel: En handicapgruppe 1 spiller scorer 33p, og en anden handicapgruppe 1 spiller scorer 35p. CBA beregnes til -2. Neutral zone er normalt 35-36p, men bliver nu sænket med 2 til 33-34. Handicap for spilleren med 33p forbliver uændret.
Handicap for spilleren med 35p bliver reduceret med 0,1.

3.7.5 Der skal være minimum 10 deltagere for at foretage CBA.

3.7.6 I turneringer, der løber over flere dage, udregnes CBA for hver dag.

3.7.7 Turneringsledelsen kan inden turneringen beslutte, at CBA-beregning foretages samlet for alle runder/rækker der er spillet samme dag.

3.7.8 Hvis en runde bliver annulleret af Komiteen, tæller kun scores i neutral zone eller bedre og CBA sættes til 0.