Hjælp klubben med en frivillig indsats

Kære medlemmer, Klubben har brug for hjælpe til at søsætte en række projekter. Derfor håber vi på opbakning til lidt frivilligt arbejde. Opgaverne vil jeg beskrive herunder, samt tilkendegive hvem der er tovholder og derfor kan kontaktes hvis man vil hjælpe. Udover disse beskrevne opgaver, kan man forvente at blive kontaktet hvis man i løbet af 2016 har tilkendegivet, at man gerne vil hjælpe klubben med frivilligt arbejde via Golfspilleren i Centrum.

GOLFAVIS
o Til arbejde med en golfavis som runddeles med Ugeavisen Svendborg, har vi brug for enten en enkelt person eller et team som kan stå for at samle trådene i forhold til redaktionelt materiale og annoncører. Opgaven går ud på at samle tingene sammen og levere til avisen. Dette vil foregå med Emil som sparringspartner og støtte hvis det kræves. Kontakt Emil hvis du ønsker at hjælpe – en@svendborg-golf.dk
o Til samme golfavis ønsker vi hjælp til at skabe kontakt til, og tegne, annoncesponsorater til avisen. Her håber vi at få et hold på 4-5 personer samlet som kan forestå dette arbejde i samarbejde med Emil. Disse vil så kunne levere materiale til ovenstående redaktørgruppe. Kontakt Emil hvis du ønsker at hjælpe – en@svendborg-golf.dk
o Til at udfærdige og indsamle redaktionelt stof og billeder søger vi personer som kan hjælpe med dette arbejde. Man vil ligesom annoncesælgere skulle levere materiale til redaktørerne. Kontakt Emil hvis du ønsker at hjælpe – en@svendborg-golf.dk

BAGLADE
o Vi har brug for frivillige som kan sætte et par dage af hvor skabene fjernes og flyttes væk fra bagladen, således nedrivningen kan starte. Det vil foregå sidst i oktober. Formentlig fra den 26/10 og et par dage frem. Kontakt Emil hvis du ønsker at hjælpe – en@svendborg-golf.dk
o Halvtag ved buggys skal pilles ned og flyttes ned til greenkeepergården. Dette arbejde vil foregå i uge 43 og her kan man kontakte Peder Christiansen på peder@databros.dk